top of page

BİLDİRİ KONULARI

Kongremiz

Sosyal bilimlerin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır

Sağlık ve spor bilimlerinin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır

disiplin esaslı oturumlar düzenlenecektir

Kongre
- 15  ülkeden araştırmacı ve akademisyenler katılacaktır
- Çok uluslu bilim kuruluna sahiptir
- Türkiye kontenjanı %45'tir
- ISBN'li kongre kitabı yayınlanacaktır
- Gönderilen özet metinler ve tam metinlerin titizlikle hakem kontrolünden geçirilmesi 
yönleriyle ULUSLARARASI KONGRE niteliğindedir; DOÇENTLİK, AKADEMİK YÜKSELME ve AKADEMİK TEŞVİK kriterlerini karşılamaktadır
bottom of page