top of page
KONGREMİZ ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİPTİR
- En az 24 ülkeden araştırmacı ve akademisyenlerin katılacaktır (bir önceki kongremize 42 ülkeden katılım sağlanmıştır)
- Türkiye kontenjanı %45'tir
- Çok uluslu bilim kuruluna sahiptir
- ISBN'li kongre kitabı yayınlanacaktır
- Gönderilen özet metinler ve tam metinlerin titizlikle çift kör hakem kontrolünden geçirilmesi 
yönleriyle ULUSLARARASI KONGRE niteliğindedir; 

DOÇENTLİK VE AKADEMİK TEŞVİK KRİTERLERİNİ KARŞILAMAKTADIR

- Doçentlik başvuruları için gerekli olan "düzenleme kurulu akademisyen temsilci görevlendirme" resmi yazısı kongre sonrası katılımcılarımızla paylaşılacaktır

- Akademik teşvik için gerekli olan "kongrede sunulan bildiri sayısı ve katılımcı ülkelere göre dağılımını gösteren" resmi yazı kongre sonrası katılımcılarımızla paylaşılacaktır

bottom of page